แจ้งดำเนินการเข้าประเทศแบบพิเศษ

นี่คือสถานการณ์ภัยพิบัติชาวต่างชาติทุกคนที่ต้องการเข้าประเทศเกาหลีใต้จำเป็นต้องแจ้งการเข้าประเทศก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ

KOREA
ELECTRONIC TRAVEL
AUTHORIZATION

ผู้เดินทางที่เข้าประเทศเกาหลีใต้ได้โดยได้รับการยกเว้นวีซ่า ต้องได้รับอนุมัติ K-ETA เท่านั้นจึงจะสามารถโดยสารเครื่องบินหรือเรือมายังประเทศเกาหลีใต้ได้

SCROLL DOWN

ลงทะเบียน K-ETA

ท่านต้องได้รับอนุมัติ K-ETA ก่อนขึ้นเครื่องบินหรือเรือ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ K-ETA(www.k-eta.go.kr) และแอปพลิเคชันทางการ(K-ETA)
ระยะเวลาพิจารณาผลการอนุมัติอาจใช้ ”มากกว่า 72 ชั่วโมง” โดยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ลงทะเบียนและสถานการณ์ของผู้ลงทะเบียน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้ชัดเจนเมื่อลงทะเบียน

 1. STEP 01ลงทะเบียน
 2. STEP 02กรอกอีเมล
 3. STEP 03กรอกข้อมูลหนังสือเดินทาง
 4. STEP 04กรอกข้อมูล
  ผู้ลงทะเบียน
 5. STEP 05ชำระ
  ค่าธรรมเนียม
 6. STEP 06กำลังพิจารณา
 7. STEP 07ตรวจสอบผล

วิดีโอแนะนำการลงทะเบียน

K-ETA 안내영상(한국어)

วิดีโอแนะนำ K-ETA (ภาษาเกาหลี)

K-ETA 안내영상(영어)

วิดีโอแนะนำ K-ETA (ภาษาอังกฤษ)

K-ETA 신청안내 영상(영어)

วิดีโอแนะนำการลงทะเบียน K-ETA (ภาษาอังกฤษ)

 • 한국관광공사
 • 서울특별시관광협회
 • 법무부 출입국,외국인정책본부
 • HiKorea